Menu Sluiten

Nazorg


Als uw aangifte door mij is ingevuld kunt u gebruik maken van nazorg in de volgende omstandigheden:

U heeft een brief gekregen van de Belastingdienst over uw aangifte en zij willen extra informatie.
Ik heb een brief gekregen van de Belastingdienst over uw aangifte en zij willen extra informatie.
U ontdekt na controle van uw aangifte dat er een fout in uw aangifte is gemaakt.
U heeft een (voorlopige) aanslag over uw aangifte ontvangen en deze wijkt af van uw ingediende aangifte.
U heeft een (voorlopige) aanslag ontvangen over uw aangifte en moet betalen, hiervoor wilt u een korte betalingsregeling van 4 maanden.

M.u.v. de betalingsregeling moet u in al deze gevallen een afspraak maken bij mij op kantoor.

Voor de betalingsregeling kunt u mij een e-mail sturen.
Wilt u een langere betalingsregeling dan kunt u een formulier downloaden op de site van de Belastingdienst en deze tijdens een afspraak op kantoor in laten vullen. U dient dit formulier wel eerst zoveel mogelijk zelf in te vullen.

Voor andere vormen van betalingsproblemen verwijs ik u door naar een budgetbeheerder.

Documenten toegestuurd per e-mail of per post worden niet in behandeling genomen zonder een afspraak bij mij op kantoor.

Indien er door mij gevraagd wordt om documenten per e-mail toe te sturen, dan mogen deze documenten uitsluitend ingescand in pdf formaat toegestuurd worden. Andere formaten of foto’s van documenten worden niet in behandeling genomen. Ingescande documenten dienen goed leesbaar te zijn. Indien inscannen niet mogelijk is dan dient u hiervoor een afspraak te maken bij mij op kantoor.

Indien u problemen heeft met het bekijken van uw documenten in het klantenportaal VBoxx, wil ik u verzoeken om uitsluitend per telefoon contact met mij op te nemen. Voor technische problemen wil ik u verzoeken om contact op te nemen met uw leverancier van de hardware.

Nazorgformulier